Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarım Mühendisliği Topluluğu

Tasarım Odaklı Düşünme


Tasarım Odaklı Düşünme ya da İngilizce söylemiyle Design Thinking, karmaşık sorunlara çözüm bulmak amacıyla tasarlama gücünden faydalanarak planlanan süreçler sayesinde, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin yolunu açan bir yaklaşımdır. Alternatif stratejileri ve çözümleri belirlemede kullanıcıları anlamayı ve gerektiğinde sorunları yeniden tanımlamayı gerektiren yinelemeli bir süreçtir. Müzikten edebiyata, bilimden ticarete pek çok alanda tasarım odaklı düşünmek mümkün, hatta gerekli sayılabilir.Bu yöntem sayesinde karşılaşılan sorunlar yenilikçi yaklaşımlarla çözülebilir ve çözüm yolları ararken yeni yöntemler tasarlanabilir.

Kaynak: resimadresi.com

Tasarım Odaklı Düşünme üzerine kitap yazmış olan IDEO firması CEO’su Tim Brown bu yaklaşımı en kapsayıcı olarak: “Design Thinking; iş başarısı için gereksinimleri, teknolojinin imkanlarını ve insanların ihtiyaçlarını birleştirmek için tasarımıncının yöntemlerinden yararlanan inovasyonu yaratma amacıyla kullanılan, insan merkezli bir yaklaşımdır.” şeklinde açıklamaktadır.

Tasarım Odaklı Düşünme Süreci

Tasarım Odaklı Düşünme sürecine başlandığında konu edinilen ürün ya da insanlar ile ilgili hiçbir şey bilinmediği varsayılır. Empati buradaki anahtar sözcüktür. İnsanı temel alan bir yöntemle, beyin fırtınası ya da workshop ile pek çok fikrin kapısını aralamak gerekir. Kullanılan özel yöntemler, farklı varyasyonlar arasından ideal yöntemin bulunmasını kolaylaştırır. Fikir somut olarak gerçekleştiğinde ya da uygulandığında ise süreç sona ermiş olur.

Tasarım Odaklı Düşünmenin 5 Aşaması

Stanford Üniversitesi’nin Hasso-Plattner Tasarım Enstitüsü, 5 aşamalı bir Design Thinking modeli ortaya koymuştur. Model,en yaygın ve en bilinen Tasarım Odaklı Düşünme modeli olarak öne çıkmaktadır.
  • Birinci aşama, empati kurmaktır. Kullanıcılarla empati kurulur.
  • İkinci aşama, tanımlamaktır. İhtiyaçların, sorunların, iç görülerin tanımlanması istenir.
  • Üçüncü aşama, tasarlamaktır. Yenilikçi çözümler yaratacak fikirler için varsayımlar ileri sürülür, varsayımlarla mücadele edilir.
  • Dördüncü aşama, prototiplemektir. Çözüm üretmeye başlama evresine geçmek için konular, sorunlar prototip hale getirilir.
  • Beşinci aşama, test etmektir. Bulunan çözümler test edilir, sınanır

Sıkışan Kamyon Nasıl Kurtulur?

Interaction Design Foundation’ın yayınladığı “What is Design Thinking and Why Is It So Popular?” (Tasarım Odaklı Düşünme Nedir ve Neden Bu Kadar Popüler?”) adlı makalede bu konu ayrıntılı biçimde incelenirken, basitleştirici bir anekdot kullanılır. Makalede anlatılan olayda; bir köprünün altından geçmek isterken sıkışan bir kamyondan söz edilir. Kamyon ne ileri, ne de geri gitmez, sıkıştığı için hareket ettirilmez. Mühendisler, itfaiyeciler, kamyoncular, acil durum personeli, tümü kendi alışılagelmiş, kalıplaşmış düşünceleri ile farklı çözümler üretir. Kimi kamyonu parçalarına ayırmayı, kimi köprünün o bölümünü yıkmayı önerir. En yaratıcı çözümü ise tesadüfen oradan geçmekte olan ve tartışmaya tanıklık eden bir genç önerir: “Neden lastikleri indirmiyorsunuz?” Herkes şaşkındır. Gencin önerisi uygulanır, kamyonun lastikleri indirilir, kamyonun yüksekliği azalır ve sıkıştığı yerden kolayca kurtulur. En basit çözüm en umulmadık insandan çıkmıştır. Kalıpların dışında düşünme başarısı, yenilikçi bir çözümün yolunu açmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir